45,000 تومان

Bourjois Volume Glamour Mascara  •  دو برابر حجم دهندگی بیشتر
  • ویتامینه کننده
  • غنی شده با ویتامین B
  • مورد تایید متخصصین چشم
  • قدرت پوشانندگی سریع فقط با یک بار استفاده
  • شماره پروانه بهداشت : ۸۰۷۰۷۳۶۶۶۳۹۱۴۶۲۸

2 در انبار

//SMS Notification